CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TẠI NHÀ TRƯỜNG

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TẠI NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được xác định là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện là thầy giáo, cô giáo. Mang trên mình nhiệm vụ nặng nề là đào tạo thế hệ kế thừa cho đất nước, mỗi thầy, cô giáo có trách nhiệm giáo dục cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính,... ...