Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 Thông tư, Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông
18/2023-TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư, Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
18/2023/TT-BGDĐT 16/10/2023 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn xây dựng xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
32/2018 26/11/2018 Thông tư,
123 07/09/2017 Thông tư, nội dung tóm tắt văn bản
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên