Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 257/QĐ-SGDĐT 16/04/2024
Số: 257/QĐ-SGDĐT 16/04/2024 Quyết định Về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
709/QĐ-UBND 05/03/2024 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Số: 421/QĐ-BGDĐT 29/01/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Nghị định 98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định,
31/2023/TT-BGDĐT 29/12/2023 Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 Thông tư, Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 4338/QĐ-BGDĐT 18/12/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
18/2023-TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư, Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
18/2023/TT-BGDĐT 16/10/2023 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn xây dựng xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
3441/QĐ-UBND 04/10/2022
225/PGD&ĐT-THCS 27/09/2022
Trang 1 / 212»