Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
709/QĐ-UBND 05/03/2024 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Số: 421/QĐ-BGDĐT 29/01/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Số: 4338/QĐ-BGDĐT 18/12/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG