KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2024 – 2025

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2024 – 2025

Lượt xem:

...
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định 1516/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện công văn 202/PGDĐT-CMTHCS, ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin về việc Hướng dẫn thực... ...