HỌC SINH VỚI KIẾN THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN – TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 09/KHPH-SGDĐT-CTĐL ngày 22/01/2024 của Sở GD&ĐT và Công ty Điện Lực Đăk Lăk về việc phát động Cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả”. Công văn số 31/PGDĐT,ngày 05/02/2024 Về việc triển khai phát động Cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả” năm 2024. Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh đã phát động và được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của học sinh toàn trường. Thông qua cuộc thi, giúp học sinh sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến người thân, cộng đồng xã hội. Tham gia cuộc thi học sinh nhà trường có ba sản phẩm dự thi, tranh vẽ, bài thuyết trình và video clip tuyên truyền.

Dưới đây là sản phẩm của các em học sinh nhà trường.